Privacy Policy & Veiligheid

Privacy- en cookieverklaring AboutNow


5 juli 2019


Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. AboutNow acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot
belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en
beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat
betekent onder andere dat wij:
 onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens
verwerken, via deze privacyverklaring;
 onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken
in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
persoonsgegevens verwerken;
 uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.
AboutNow is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken
en met welk doel bij de webwinkel www.aboutnow.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig
te lezen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op
met AboutNow.
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze
bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie
over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevens
en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze
informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in
verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde
persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij
bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over
onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt
afmelden.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van
abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde
persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.
Dit doen wij:
 via social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of
de afmeldoptie gebruiken.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw
persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen,
behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een
vermoeden van een misdrijf).
Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de
beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in
kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee
zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg
over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze
cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen
van onze webwinkel werken dan niet goed meer.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel
gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin
staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe
de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten
Google de IP-adressen niet anonimiseren.
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw
gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten
goed op wat er mis kan gaan.
Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze
persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris
voor gegevensbescherming heet Tinda van Smoorenburg en is bereikbaar per e-mail
op tinda@aboutnow.nl en per telefoon op 0629215895 voor al uw vragen en
verzoeken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u
altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
 uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee
doen
 inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 het laten corrigeren van fouten
 het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 intrekken van toestemming
 bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
AboutNow
Prinsengracht 297 hs
1016 GX Amsterdam
info@aboutnow.nl
652471803